نمایشگر دسته ای مطالب

بصیرت

بصیرت، نام برنامه ایی است ویژه حماسه 9 دی این برنتمه در روز 8 دی ماه 98 ساعت 11:45 به روی آنتن رفت

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فرزانه دمی زاده

گوینده: ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 1398