نمایشگر دسته ای مطالب

برندگان برنامه بهار بهمنشیر

نام برنامه : بهار بهمنشیر
 • آیه فرزان فر
 • کبری کردونی
 • عبدالله محمدزاده
 • جهانبخش کوفی
 • اعظم جوادی
 • جمیله دریس
 • خیریه تمیمی
 • شهناز رفعتی
 • فرامرز بوستانی
 • اشرف زحمتکش
 • مهین جوقتایی
 • زهرا موسوی
 • خانم/آقا سایری
 • معصومه وحید
 • اسماعیل دریس
 • عبدالکریم شیبانی
 • جهانگیر بهزاد زاده
 • پگاه محمدی پور
 • مهرنوش دوست زاده
 • منال قائمی زاده
 • نعیم بچاری
 • حسن مصلحت

 

توضیحات :

برندگان برنامه های ویژه ی نوروزی بهار بهمنشیر