نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : کاشانه ی مهر

این برنامه با توجه به موضوع تحکیم خانواده و عوامل موثر بر آن و با موضوعیت طلاق ، تهی و تولید شده است . در این برنامه به ریشه ی طلاق و عوامل موثر بر این معضل پرداخته شده است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : لیدا مورائیان

گوینده : نادیا تمیمی

گزارشگر : مهدی گازری

تاریخ تولید: 1395