نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : پاتوق

برنامه ای است ویژه جوان ، کاری از گروه تولیدی صدای مرکز آبادان . این برنامه روزهای فرد از صدای مرکز آبادان ساعت 18 الی 18:30 به روی آنتن رفت .

بخش های این برنامه : جوان موفق زوج موفق معرفی نخبه بخش حکایت معرفی کتاب طنز 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : اکرم تاجمیر

گوینده : عقیل محسناوی

گزارشگر : سهیدیان 

تاریخ تولید: 1395