نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : فیدوس

برنامه فیدوس برنامه ای شاد عصر گاهی که همه روزه راس ساعت 19 از رادیو آبادان بصورت زنده و مستقیم پخش می شود . در این برنامه به موضوع قدردانی کردن اشاره شده است و از شنوندگان خواسته می شود که نحوه ی تشکر و قدر دانی کردن خودشان را از طریق سامانه ی پیام کوتاه و شماره تلفن ارائه بدهند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا موراییان

نویسنده : عبدالرضا نصاری

گوینده :سهیلا جاسمی

گزارشگر : وفا صالح پوریان 

تاریخ تولید: 1395