نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : فصل پروانگی

برنامه فصل پروانگی مختص به گروه سنی نوجوانان با موضوع های متفاوت تهیه و تولید می شود . در این برنامه به موضوع مشورت کردن اشاره شده است . با توجه به اینکه سن نوجوانی سنی است که نیاز به راهنمایی و مشورت با بزرگترها در هر زمینه ایی دارند و درسنی قرار دارند که ممکن است در انتخابهای خود دچار سردرگمی و اشتباه شوند موضوع مشورت کردن می تواند به نوجوانان کمک کند که چگونه راه و مسیر های زندگی خود را انتخاب کنند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سهیا رهگشا

گویندگان : مجید طالبی ثنا آخوندی

نویسنده : حمید طالبی 

تاریخ تولید: 1395