نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : صوت القریه

برنامه صوت القریه به زبان عربی و با توجه به مردم بومی و عرب زبان منطقه تهیه و تولید می شود . این برنامه با توجه به مشکلات و محصولات و شغل مردم روستاهای ابادان و خرمشهر و توابع اطراف آن و موضوعیت روستا طراحی شده است . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : وفا صالح پوریان

نویسنده و گوینده : نسرین بویرده

گزارشگر : عیسی علیزاده 

تاریخ تولید: 1395