نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : صبح اروند

برنامه صبح اروند طبق روال 4 شنبه ها در خصوص مشاغل صحبت می کندو به اهمیت کار کاسبها پرداخته شده و سوال ویژه ی این برنامه این است که یک کاسب خوب کیه و شما چه توقعی از یک کاسب دارید ؟ 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

نویسنده : لیدامورائیان

گوینده : لیدا مورائیان 

تاریخ تولید: 1395