نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : صبح اروند

صبح اروند ، برنامه ای شاد و صبحگاهی که این برنامه در خصوص انتخاب ، انتخاب دوست ، انتخاب شغل صحبت می کند . در مورد اهمیت شغل و اینکه شنونده عزیز چقدر به شغلشون اهمیت می دهید .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

گوینده : لیدا مورائیان 

تاریخ تولید: 1395