نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه صبح اروند

برنامه صبح اروند با موضوع  " محبت کردن " و اینکه چطور میشه محبت مان را به اطرافیان خود نشان دهیم ....

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا مورائیان

گوینده : هادی صالحی

گزارشگر : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1394