نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : شکوفه های اروند

شکوفه های اروند نام برنامه ی است ویژه خردسالان . این برنامه با ساختار ترکیبی نمایشی  ، که توسط گویندگان  برنامه و مشارکت مهمانان خردسال به بیان موضوعات مختلف در رده ی سنی خردسال به آموزش آنها می پردازد . 

در این برنامه در خصوص شناخت انواع سبزی ها ی خوردنی و همچنین سبزیهایی که  درون غذا های مختلف محلی استفاده می شود به خردسالان آموزش می دهند .

این برنامه روز های زوج ساعت 10:45

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سحر حیدرین

نویسنده : سید محسن حکمت آرا

مجریان : ثنا آخوندی - نجمه عفراوی - مبینا تراکمه - نسترن ریاحی

 

تاریخ تولید: 1395