نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : آی قصه قصه

آی قصه قصه نام برنامه ی است ویژه کودکان و خردسالان است. این برنامه با ساختار نمایش داستانی ، که توسط راوی  داستان شیرین و جذابی را بیان میکند که حیوانات بازیگران این داستان های کودکانه هستند. به بیان شیرین و جذابی موضوعات مربوط به کودکان و خردسالان را آموزش می دهد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سهیلا رهگشا 

تاریخ تولید: 1395