نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه آوای کتاب ( شطرنج )

آوای کتاب نام برنامه ایست تولیدی از صدای مرکز آبادان .در این برنامه به معرفی کتاب پرداخته میشود .کتاب بهترین دوست و یار هر شخص است .در این برنامه به معرفی کتاب (( شطرنج با ماشین قیامت )) پرداخته شده است .رمانی است از حبیب احمد زاده که متولد آبادان است و در این کتاب در مورد جنگ ایران و عراق می پردازد . در سال 1375 نوشته شده و در سال 1384 توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مجید طالبی

 گوینده : هادی صالحی

تاریخ تولید: 1394