نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : انتخاب خوب

انتخاب خوب ، برنامه ایست که به تازگی از صدای مرکز آبادان ، هفته ای یکبار روزهای سه شنبه به مدت 45دقیقه پخش می شود .

برنامه ای ایست تولیدی از گروه سیاسی مرکز آبادان. این برنامه ، راهکارهایی جهت انتخاب خوب و هدفمند ارائه می دهد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا مورائیان

گوینده : ابراهیم ملکی

گزارشگر : قاسم کریم پور

نویسنده : لیدا مورائیان

تاریخ تولید: 1394