سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

برنامه : اقتصاد پایدار - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : اقتصاد پایدار

تهیه کننده و گزارشگر : ژاله زعفرانی 

این برنامه با توجه به شعار سال ، اقتصاد مقاومتی به سفارش صدای استانها تهیه و تولید می شود .

در این برنامه تهیه کننده به شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر رفته و با توجه به فعالیت کارآفرینان این برنامه را تهیه و تولید کرده که کی از این شرکتها در شهرک صنعتی آبادان با آن گفتگو کرده ، شرکت اتصالات و لوله اتیلن می باشد .

سال تولید: 1395