نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : اقتصاد پایدار

این برنامه با توجه به شعار سال " اقتصاد مقاومتی " با موضوعیت شرکتهای دانش بنیان که با تکیه بر دانش و نوآوری مبتکران و جوانان برومند که در سایه سار پارک های علم و فن آوری بنا شده ، تهیه و تولید شده است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : ژاله زعفرانی

 

گوینده و گزارشگر : ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 1395