نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : افق روشن

این برنامه به سفارش صدای استانها می باشد که با توجه به شعار سال ، اقتصاد مقاومتی تهیه و تولید شده . در این برنامه به چکونگی  و نوع فعالیت کار آفرینان که در راستای اقتصاد مقاومتی ، دستی دارند اشاره می شود و در هر برنامه یک کارآفرین معرفی می شود . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 1395