نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه : افق روشن

این برنامه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شعار سال تهیه و تولید شده است . گزارشگر این برنامه به یکی از شرکتهای دانش بنیان " شهرک صنعتی خرمشهر " رفته اند تا با مسئول و مدیر عامل شرکت کاردان آزما خانم شاه کرم صحبت کنند. این شرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و در جهت خودکفایی فعالیت دارد و نخبگانی را تحت همین عنوان پرورش می دهند .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر : وفا صالح پوریان

 

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 1395