نمایشگر دسته ای مطالب

برای وطنم

برای وطنم ، نام ویژه برنامه  به مناسبت ایام دفاع مقدس .

این برنامه از صدای مرکز خوزستان ( اهواز ) به روی آنتن رفت .

این برنامه با اجرای مشترک بین مراکز آبادان و اهواز انجام شد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : آقای رایگان

گویندگان : افشین حسین خوانی و نادیا تمیمی

تاریخ تولید: 1394