جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

بحث کارشناسی " موجبات ارث چیست؟ " - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بحث کارشناسی " موجبات ارث چیست؟ "

در پیرامون بحث ارث و میراث کارشناس خوب برنامه خونه آفتابی به موضوع موجبات ارث و اینکه تعیین کنیم چه کسانی ارث می برند را مورد بحث قرار داده.

برنامه خونه آفتابی

روز های فرد

ساعت یازده

تکرار روز های زوج همان ساعت