سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

بحث کارشناسی " اعتماد به نفس چیست؟ " - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بحث کارشناسی " اعتماد به نفس چیست؟ "

در این آیتم کارشناس برنامه به تعریف از اعتماد به نفس می پردازد و همچنین داشتن نگاه واقع بینانه در خود صحبت می کند.

خونه آفتابی روز های فرد ساعت 11 ازشبکه آبادان

همراه ما باشید