نمایشگر دسته ای مطالب

باغ انقلاب

باغ انقلاب، برنامه ایی است تولیدی از صدای مرکز آبادان این برنامه در قالب مسابقه و پرسش و پاسخ تهیه و تدوین می شود با مدت زمان 60 دقیقه

در این برنامه ،تهیه کننده بهمراه عوامل خود به روستاهای مختلف اطراف آبادان و خرمشهر رفته و با روستائیان ،کشاورزان برنامه را تهیه می کند

برنامه به این صورت است که با طرح سوالی از کشاورزان و روستائیان مسابقه آغاز می شود

و در پایان به برنده مسابقه ، جایزه ایی داده می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

گوینده: وفا قیم

 

تاریخ تولید: 1398