نمایشگر دسته ای مطالب

آی قصه قصه قصه

آی قصه قصه قصه ، برنامه ایست تولیدی از صدای مرکز آبادان . ویژه کودکان و خردسالان .

خاله صباء راوی این برنامه است که قصه ها را به زبان شیرین و با هدف آشنایی کودکان با موضوعات و مطالب مختلف ، کودکان را به دنیایی شیرین می برد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سهیلا رهگشای

راوی : سهیلا رهگشای

تاریخ تولید: 1394