نمایشگر دسته ای مطالب

آی قصه قصه

آِی قصه قصه ، نام برنامه ای تولیدی از گروه کودک و نوجوان که روزهای زوج از صدای مرکز آبادان ساعت 21:45 الی 22:00 به روی آنتن می رود .

این برنامه بصورت نمایش کودکانه که راوی قصه گو ، با هدف آشنایی خردسالان و کودکان با مفاهیم و نکات اخلاقی ، به قصه گویی می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سهیلا رهگشای

تاریخ تولید: 1394