نمایشگر دسته ای مطالب

آینده نگر

سعید به همرا شریکش آقای رسولی ، به همراه هم یه شرکت را راه اندازی کردن،بعد از مدتی متوجه می شود که شرکت از لحاظ سود دهی ،کارایی لازم را ندارد و در این بین نسبت به آقای رسولی بسیار اطمینان دارد و همه ی امور شرکت را به دست او می سپارد تا اینکه روزی خبر به او می رسد که شرکت آتش گرفته و دوستش رضا متوجه امور مشکوکی می شود از جانب آقای رسولی ،تا اینکه شبانه به شرکت رفته و متوجه اسناد و مدارکی می شوند که آقای رسولی همه ی امور منقول و غیر منقول سعید را سلب کرده و او را محروم کرده و اسم همسرش را به عنوان شریک در اساس نامه ی شرکت وارد کرده ،متوجه شده و آقای رسولی را تحویل ماموران نیروی انتظامی می دهند.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده :مهران ضرغام فیروزی

صدابردار و میکس:امین ابوعلی

افکتور:سیده صفیه اخدر

بازیگران:حمید طالبی-محمد منتظری-مهدی گازری-مریم آزادطلب و اکرم تاجمیر

تهیه کننده:مهدی گازری

تاریخ تولید: 5/2/94