سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

آینده از آن جوانان است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آینده از آن جوانان است

Loading the player...

امروز ، [شما جوانان‏] عناصر مؤثرید ؛ ولى فردا ستونهاى انقلابهستید. توجه کنید انقلاب را با ریشه‏ ها و مبانى فکرى و منطقیش ،بدرستى بشناسید.

ܓ✿ 2- جوان ، آن هم داراى علم و معرفت ، آن هم در صراط تحصیل دانش براى اداره‏ى کشور در آینده داراى ارزش است.

ܓ✿ 3- جوان مظهر امید است.

ܓ✿ 4- جوان و نوجوان ، چشمه‏ ى جوشان نیرو و استعداد است.

ܓ✿ 5- حقیقتاً جوانان موتور یک جامعه هستند.

ܓ✿ 6- محبوبترین انسانهاى جامعه در نزد پروردگار ، جوانهاى پارسا و

پرهیزگار و مؤمن هستند.

ܓ✿ 7- مهمترین مظهر قدردانى از جوانى همین است که از این صفا و نورانیتو از این ناآلودگى و پیراستگىِ طبیعىِ انسان جوان استفاده کنید و خود رادر زمینه‏ هاى تزکیه و اخلاق پیش ببرید ؛ این ان‏شاءاللَّه ذخیره‏ ى همه‏ ى زندگى شما خواهد شد.

ܓ✿ 8- مهمترین مظهر قدردانى از جوانى همین است که … خود را در زمینه‏ هاى تزکیه و اخلاق پیش ببرید ؛ این ان‏شاءاللَّه ذخیره‏ ى همه‏ ى زندگى شما خواهد شد.

ܓ✿ 9- هرجا جوانهاى ما خواستند و همت گماشتند ، به هدف رسیدند و رسیدیم.

ܓ✿ 10- جوانى یک پدیده درخشان و یک فصل بی بدیل و بی نظیر از زندگى هر انسانى است.

ܓ✿ 11- درخشش امیرالمؤمنین على علیه‏السلام در دوران جوانى همان الگوى ماندگار است که همه جوانان می توانند آن را سرمشق خودشان قرار بدهند.

ܓ✿ 12- جوان آسان‏پذیر و زودپذیر است ، چون دل او نورانى است.

ܓ✿ 13- جوان شبهه ‏پذیر است ؛ لیکن به همان اندازه که شبهه را می توان در او آسان القا کرد ، پاسخ شبهه را هم به آسانى می شود در او القا کرد.

ܓ✿ 14- اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه می خواهید به او خواهم گفت: تحصیل ، تهذیب و ورزش ، من فکر می کنم که جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال کنند.

ܓ✿ 15- من به جوان‏هاى امروز به خصوص نوجوان‏ها مؤکداً توصیه می کنم کتاب‏هایى راکه شرح و گزارش گوشه‏ هایى از جنگ هشت ساله است قدر بدانند و آنها را بخوانند.

ܓ✿ 16- از جمله نقاط کلیدى که باید مورد توجه جوانان باشد و از آنها پاسدارى کنند ، عبارتند از: حفظ قانون اساسى و خط امام ، حفظ شعارهاى اساسى مثل استقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى…

ܓ✿ 17- جوانان نباید در برابر فریب رسانه‏ ها در واژگونه جلوه دادن حقایق تسلیم شوند

ܓ✿ 18- جوان نباید عدالت‏خواهى را از یاد ببرد.

ܓ✿ 19- جوان باید مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومى را جزو مطالبات خود بداند.

ܓ✿ 20- بصیرت جوان یعنى اینکه او بداند با چه وسیله و انگیزه‏هایى دنبال این هدف است ، بداند کجا می رود و چه کار می‏کند.

کلیپ کوتاه بیانات رهبری در مورد جوانان، واقعا باید قدر جوانان مومن و انقلابی را همه بدانند این جواناان مومن وانقلابی اند که روز خطر سینه سپر می کننند هشت سال جنگ تحمیلی میرن توی میدان ...