نمایشگر دسته ای مطالب

آیش

آیش نام برنامه ایی ست در قالب گزارشگری

که در این برنامه به معرفی روستای شلحه حاج حسین ثوامر پرداخته شده که از جمله روستاهای زیبای آبادان است.

علت نامگذاری روستاها ظرفیت های اقتصادی و اشتغال و مسائل مربوط به صنایع دستی و قابلیت های کار و کارآفرینی از دیگر موضوعات مطرح در این برنامه است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: عیسی علیزاده

گزارشگر: عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 1399