نمایشگر دسته ای مطالب

ایستگاه ورزش

ایستگاه ورزش ، برنامه ایست که بصورت زنده ، روز های فرد ساعت 18:15 الی 19:45 به روی آنتن می رود .

این برنامه ورزشی در خصوص ورزش آبادان و خرمشهر و رشته های  ورزشی فعال در این دو شهر و اخبار داغ ورزشی کشوری و جهانی می پردازد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : احسان دادگر

گوینده : جواد حبیبیان

تاریخ تولید: 1394