نمایشگر دسته ای مطالب

ایران 626

ایران 626 نام برنامه ایی ست از صدای مرکز آبادان با موضوع شعار سال (جهش تولید) این برنامه در هر مجموعه به یک موضوع مهم می پردازد.

دراین  برنامه به اهمیت و نقش صنایع دستی بر توسعه اقتصادی و صادرات اشاره می شود.

بدون شک یکی از افتخارات هر کشوری و ملتی ،صنایع بومی و دستی اون کشور است.

مجموعه هنرهای اصیل و بومی و مردمی هر کشور که ریشه های عمیق و استوار در اعتقادات ،آداب و سنن و فرهنگ معنوی جامعه دارد و نمایشگر فرهنگ و تمدن اون کشور است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ژاله زعفرانی

گوینده: ژاله زعفرانی

گزارشگر: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1399