نمایشگر دسته ای مطالب

ایران 626

ایران 626 ، نام برنامه ایی است از رادیو آبادان ،این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 22:30 به روی آنتن می رود.

این برنامه در قالب مستند تهیه می شود که با هدف معرفی کار آفرینان بومی خرمشهر و آبادان و روستاهای اطراف یا معرفی شهرک صنعتی و کارگاههای صنعتی این شهرها و اراضی کشاورزی این منطقه می پردازه

این برنامه در خصوص شهار سال می باشد

و اما موضوع این برنامه ،گزارشگر به روستای حیر رفته و گزارش از آداب و رسوم و کار کشاورزی آن روستا گزارش تهیه میکند

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

گزارشگر مستند: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1398