جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

آیتم معرفی روستا ( تنگه یک) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیتم معرفی روستا ( تنگه یک)

آیتم معرفی روستا ( تنگه یک)  و اشتغال خانگی زنان روستایی  در برنامه خونه آفتابی

پخش این برنامه  روز های فرد ساعت 11