جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

آیتم اهالی روستا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیتم اهالی روستا

قریتنا آیتمی زیبا و جذاب که به گفتگو با اهالی روستا های اطراف شهرستان آبادان می پردازد.

در این گفتگو ها از نوع زندگی و معیشت و درآمد آنها و کارهای روزانه ای که زنان این اهالی انجام می دهند از خود می گویند .