نمایشگر دسته ای مطالب

آیا می دانید

آیا می دانید ،میان برنامه ایی است ،ویژه انتخابات.

آیا می دانید لایحه ،مصوبه ایی است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون، به مجلس وارد می شود که دولت و رئیس قوه قضائیه شورای عالی استان منشا آن هستند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ثنا آخوندی

 

تاریخ تولید: 1398