سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

اگر شهید رهبر زنده بود.... - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اگر شهید رهبر زنده بود....

اگر شهید رهبر زنده بود....
پوستر گزارش خبری از اسکله نفتی رژیم بعث عراق در سال ۶۴ ونفتکش انگلیس در سال