جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، برای شما وسیله‌ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می‌دهد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، برای شما وسیله‌ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می‌دهد