نمایشگر دسته ای مطالب

اوراق دوستی

کاظم کتابفروشی دارد و متوجه می شه جوانی در نزدیکی مغازه او چند کتاب بساط کرده و کارش هم گرفته، او به شدت عصبی شده و با جوان برخورد کرده و او را تهدید می کند که اگر بساطش را جمع نکند او را تحویل ماموران سد معبر شهرداری می دهد. جوان کتاب های خود را جمع کرده و به کوچه بغلی  انتقال می دهد کاظم که متوجه این امر شده برای جوان مشکل ایجاد می کند جوان از او می خواهد که به جای ایجاد مانع نگاهی به کتاب های او بیندازد کاظم متوجه می شود کتابهای جوان آموزنده و حتی کمیاب است کاظم کتابفروشی خود را تبدیل به فروشگاه نوشت افزار و سی دی های سرگرم کننده کرده که ارزش فرهنگی ندارند. و همین باعث ازدست رفتن مشتری هایش شده است

سرانجام بخاطر مشتری های خاص جوان کاظم پیشنهاد می کند که کتابهایش را به مغازه او انتقال دهد تا هم کتابفروشی او رونق بگیرد و هم جوان به کار مورد علاقه خود بپردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : مهدی گازری – هادی صابر – مرجان پارسا – مجید طالبی – بهنام کاوه گویی – زهرا خزائلی – عبدالرضا نصاری

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده  : عبدالرضا نصاری

تاریخ تولید: 1393