نمایشگر دسته ای مطالب

آوا و نوا

این برنامه در قالب مستند کار شده که در آن به رسوم و آیین موسیقی جنوبی ،بویژه آبادان و خرمشهر ، برگزاری مراسم زار می باشد

مراسم زار ،یکی از مراسم موسیقایی محلی جنوب ایران که در اصل از آفریقا، به ایران آمده ، در موسیقی مراسم زار از سازهای گوناگونی استفاده می شود که مهمترین آن ساز تنبیره یا تنبوره است

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجید طالبی

گوینده: مجید طالبی

تاریخ تولید: 1399