نمایشگر دسته ای مطالب

آوای کتاب

نویسنده این کتاب آقای مکی یازع می باشد .که در خصوص خاطرات جوانان کفیشه در زمان جنگ می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : هادی صالحی

تهیه کننده : مجید طالبی

تاریخ تولید: 1394