نمایشگر دسته ای مطالب

آوای کار

همواره از تاثیر موسیقی برانسان سخن ها گفتند.

خوانده ایم یا شنیده ایم که موسیقی تاثیر گذارترین بخش زندگی است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجید طالبی

گوینده: مجید طالبی

تاریخ تولید: 1399