سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

اهم محورهای بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس 1400 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اهم محورهای بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس 1400

تاکید بر مساله فلسطین به عنوان اصلی ترین مساله جهان اسلام 
?? برجسته سازی اقدامات اروپائیان در کمک به یهودیان (صهیونیست ها) در ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی 
?? تاکید بر مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان مبارزه با تروریسم جهانی 
?? بازنمایی مقدمات راه اندازی دولت نامشروع صهیونیستی از سالها قبل از تشکیل این رژیم توسط دولت های غربی و استکباری با رخنه در حکومت های اسلامی 
?? برجسته سازی نقش دولت انگلیس در حمایت از صهیونیست ها و همچنین به رسمیت شناختن این رژیم از سوی حکومت شوروی به عنوان یک سناریو در ایجاد پایگاه تروریستی در منطقه
?? برجسته سازی آشفتگی های سیاسی واجتماعی در جوامع غربی و در مقابل رشد گروه های مقاومت در منطقه و رشد استقلال طلبی در دولت های منطقه به عنوان نویدی بر زوال ونابودی رژیم منحوس صهیونیستی 
??تاکید بر هم افزایی حکومت های اسلامی بر محوریت ازاد سازی قدس اشغالی به عنوان کابوس اصلی رژیم صهیونیستی 
?? برجسته سازی عدم تاثیر طرح سازش برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی صهیونیستی در نجات این رژیم از نابودی
?? برجسته سازی ابعاد پیشرفت گروه های مقاومت منطقه در زمینه نظامی به عنوان مصداقی بر زنده وجاری بوده مقاومت در راه آرمان آزادی قدس شریف 
?? تاکید بر وظیفه تمامی کشورهای اسلامی برای آزادی قدس با محوریت ملت فلسطین به عنوان راس اصلی مقابله با رژیم صهیونیستی 
?? برجسته سسازی نقش وحدت داخلی در بین گروه های مقاومت فلسطین وعدم اعتماد به وعده های دشمنان 
?? تاکید بر راهبرد به هم پیوستگی در بین گروه های مقاومت فلسطینی چه در اردوگاه های مناطق اشغالی و چه در نوار غزه 
?? بازنمایی تجربه های شکست رژیم صهیونیستی به عنوان مصادیق بارز افول قدرت نظامی وسیاسی این رژیم 
??واکاوی ابعاد تلاش رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا برای ارتباط با دولت های عربی به عنوان دلیلی آشکار بر هراس دولت های صهیونیستی در نابودی خود
??تاکید بر عدم بهره برداری دولت های سازشکار با رژیم صهیونیستی و بروز دخالت های این رژیم جعلی در دولت های آنان 
?? بازنمایی قدرت نظامی گروه های مقاومت و خودآگاهی جوانان مسلمان در مناطق مختلف جهان به طور خاص مناطق فلسطینی به عنوان نشانه های اصلی پیروزی حتمی فلسطینیان بر رژیم جعلی صهیونیسیتی
??تاکید بر ضرورت مجاهدت فلسطینیان به منظور دستیابی به خواسته خود که همانا آزادی فلسطین وبرپایی همه پرسی آزاد برای تشکیل دولت بر گفته از اراده ملت فلسطین 
??بازنمایی ابعاد آگاهی جوانان مقاومت و مسلمان در جهان به عنوان عاملی بسیار موثر بر امیدورای در نابودی حتمی اسرائیل
??لزوم حمایت تمام آزادگان جهان از مسئله فلسطین و تقویت تفکر جهاد و شهادت در خط مقدم مبارزه با صهیونیست ها