نمایشگر دسته ای مطالب

انگشتر طوبی

شهرام و شهرزاد ، زن و شوهر جوانی هستن که مدتی است ، از عمه طوبی که به منزل آنها آمده و تنهاست ، نگهداری می کنند . طوبی عمه ی شهرزاد است ، زنی بسیار حساس و سختگیر . سالها پیش همسرش را زا دست داده و فرزندی ندارد . شهرام که از این وضعیت خسته شده تصمیم می گیرد تا عمه طوبی را از تنهایی در آورد و برای همسر مناسبی برگزیند ، اکبر آقا گزینه مناسبی است . شهرزاد و شهرام ترتیب مراسم خواستگاری را فراهم می آورند . عمه طوبی هم از این وصلت راضی است ، منتها وصلت را منوط به یک ظرط می گذارد ، و آن هم انگشتری است که برادرش در زمان عقد به شهرزاد هدیه داده ، واما حکایت این انگشتر که انگشتر از دست شهرزاد دربه ته دریا افتاده .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش : انگشتر طوبی

نویسنده :  مهران ضرغام فیروزی

بازیگران : مهران ضرغام فیروزی ، افسانه سلمانپور ، سمیه سرکاری ، مهدی گاذری

صدابردار: مرتضی مظفری

افکتور : زهرا نامی

تهیه کننده : مهدی گاذری

تاریخ تولید: 1393