نمایشگر دسته ای مطالب

آنونس

آنونسی زیبا و شنیدنی ، تنها صداست که می ماند . صدای مرکز آبادان، صدایی ماندگار . از دل اروند رود تا نخل ها ی سر به فلاک کشیده .

این بسته صوتی زیبا کاری است از بچه های رادیو آبادان 

Loading the player...
عوامل تولید:

کاری از رادیو مرکز آبادان

تاریخ تولید: 1394