سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

انتخاب مهم بخشی از زندگی ماست - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتخاب مهم بخشی از زندگی ماست

انتخاب چیست؟

انتخاب به معنی برگزیدن و منتخب نیز مستعمل است. و تئوری انتخاب در یک تعریف ساده که توسط پرفسور ویلیام گلسر ابداع و توسط آقای دکتر صاحبی در ایران به ثبت رسیده است در مورد انتخاب‌ها و چگونگی و چرائی انجام آن‌هاست.

تئوری انتخاب توضیح می دهد که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم، چگونه رفتارمان را انتخاب می‌کنیم. بر اساس این تئوری، تمامی آنچه ما انجام می‌دهیم یک رفتار است و  اینکه همه رفتارها عمدی بوده و از درون ما برانگیخته می‌شوند.

انتخاب بزرگترین توانائی انسان است

بسیاری از اعمال حیوانات از روی غریزه است و آنان در انتخاب اعمال خود آزاد نیستند و رفتارهایی بر اساس غریزه خود انجام می دهند. در میان موجودات این عالم، تنها انسان است که اجازه انتخاب بوسیله عقل و شعور خود به او داده شده است.

حال که این اجازه بسیار استثنائی تنها به انسان داده شده است،  چه خوب است که از این مجوز به خوبی بهره برده و بهترین  انتخاب ها را برای خود داشته باشیم.