بازگشت به صفحه کامل

امام خمینی(ره): هرکس بگوید رای شورای نگهبان کذاست ،این فساد است

امام خمینی(ره): هرکس بگوید رای شورای نگهبان کذاست ،این فساد است