نمایشگر دسته ای مطالب

الطین الخام

حکایت جوانانی که مثل خشت خام اند و تجربه ی آن چنانی از زندگی ندارند و میخوان کار و امکانات بی زحمت بدستشون برسه

نپخته سرکش و مغرور و تنبل هستند

نمایش ،ماجرای پسری به نام علی که از خانواده ی متمکن دختری را نامزد کرده و علیرغم اینکه پدر دختر برایش چندین بار کار جور کرده اما بخاطر تنبلی و غرور بیجا اخراج میشه

پدر دختر تصمیم میگیره که تا هنوز نامزد هستن این وصلت بهم بزنن

اما ...

با یه تلنگر علی به خودش میاد و زندگیش سر و سامون بگیره

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: ماجد ثامری

بازیگران: سهام بغلانی - کریم عساکره - صباح جوان پور - سید جاسم کاظم - میلاد فرحمند

تاریخ تولید: 1399