نمایشگر دسته ای مطالب

افق روشن ( خود اشتغالی بانوان )

موضوع این برنامه در خصوص کارآفرینی  بازارچه خود اشتغالی بانوان است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی 

گزارشگر : وفا صالح پوریان

 صدابردار : ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 1394