نمایشگر دسته ای مطالب

آشپزی محلی (آموزش غذای عربی به نام مچبوس)

در این برنامه که در خصوص آشپزی است

آشپز برنامه ،به آموزش و معرفی یکی از غذاهای محلی ،بومی شهرهای آبادان و خرمشهر می پردازد

مچبوس غذای عربی است و بسیار خوشمزه و از غذاهای مجلسی این منطقه است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نسترن ریاحی

تاریخ تولید: 1399