نمایشگر دسته ای مطالب

آشپزی (آموزش غذای محلی ،خورش بامیه)

در این برنامه ،به آشپزی پرداخته می شود و نوعی خورشت بومی شهر آبادان ،خرمشهر آموزش داده می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اکرم تاج میر

تاریخ تولید: 1399