نمایشگر دسته ای مطالب

استقلال

یکی از سیاستهای اصولی مهم انقلاب اسلامی ایران در زمینه ی سیاست خارجی از ابتدای انقلاب تاکید بر استقلاب و نفی وابستگی به ابرقدرت های غرب و شرق با پیروزی انقلاب اسلامی دستاورد استقلال سیاسی کشور را به ارمغان آورد.

خوشبختانه از مهمترین ویژگی های کشور ما ایران ،استقلال  و نفی سلطه ی بیگانگان است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :زینب مجدمی

تاریخ تولید: 1397