نمایشگر دسته ای مطالب

از ایران تا خرمشهر

روزسوم خرداد ماه ، سالگرد حماسه آزادی و فتح خرمشهر است .

فتح خرمشهر موجب برانگیختگی احساسات و عواطف پاک ملت ایران شد . همدلی و  وحدت را میان اقشار ملت پدید آورد .

از ایران تا خرمشهر نام ویزه برنامه ای به مناسبت سالروز فتح خرمشهر که در تاریخ یکشنبه 94/3/3 ساعت 9:15 صبح الی 11:15 صبح به روی آنتن رفت .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : امین فخار پور

دستیار تهیه : امیر جوشقانی

گوینده : افشین حسین خانی و لیدا مورائیان

گزارشگر وفا صالح پوریان - قاسم کریم پور

تاریخ تولید: 1394